Textredigering (nivå 4):
Vi strukturerar din text och väljer rätt ord

Textredigering på nivå 4 innebär omfattande bearbetning av texten för exempelvis en helt ny målgrupp eller ett nytt syfte. För ovana skribenter kan det vara svårt att omvandla tankar till text. Ofta är det svårt att hitta en lämplig struktur och materialet blir inte anpassat efter målgruppen.

Med tjänsten textredigering går vi tillsammans igenom vilket syfte texten har och vilken målgrupp den är tänkt för. Sedan kan du lämna resten till oss. Vi strukturerar, skriver om, formger och ser till att texten blir vårdad, enkel och begriplig.

Vi är vassa på webb

En dator och ett anteckningsblock som kan användas vid textredigering.Vi redigerar också webbtexter så att de blir väl anpassade efter besökarens beteende, fungerar i en responsiv miljö och möter sökmotorernas funktionalitet. Vi har gedigen erfarenhet av webbprojekt och är bekanta med de flesta CMS-verktygen, till exempel SiteVision, EpiServer och WordPress.

Lättläst för alla

Logotyp för märkningen Lättläst föra lla. En illustrerad bild av en person som läser en bok.
Vi skriver även lättläst för personer med läshinder. Lättlästa texter lämpar sig för breda, viktiga texter som ska förstås av många – där det inte duger att stänga ute läsare som av olika skäl har svårare att läsa text.

  • Vi ser till att strukturen är logisk.
  • Vi gör ordvalet enkelt och konkret.
  • Vi ser till att texten inte är längre än absolut nödvändigt.
  • Vi skriver enkla meningar och gör meningsbyggnaden okomplicerad.
  • Vi arbetar med grafiska grepp och ger texten en luftig och lättläst form.
  • Vi föreslår bilder och grafik som kompletterar texten.
  • Vi kontrollerar att bild och text samspelar maximalt.

 

Jämställt förstås

Vi kan dessutom granska din text ur ett jämställdhetsperspektiv så den att inkluderar alla i samhället. Många av arbetslivets texter har en stor och varierad mottagargrupp. Därför är det viktigt att inte utesluta grupper av människor eller att framhäva andra. Vi hjälper din organisation att redigera texter som inkluderar alla och får alla att känna sig berörda av det ni har att säga!

Back to top