Språkgranskning med pedagogisk vägledning

Vi finns till för att förbättra texter – men också för att förmedla kunskap. När du väljer språkgranskning med pedagogisk vägledning fokuserar vi på just kunskapsöverföring. Utifrån dina och dina kollegors texter pratar vi om hur texterna kan förbättras, vilka faktorer som påverkar läsningen och hur ni kan utveckla er organisations skrivande utifrån språklagen.

Så här kan processen se ut

1. Du och dina kolleger skickar in varsin text till oss för språkgranskning på nivå 2 eller 3.

2. Vi granskar texterna och föreslår förbättringar. Vi gör också en analys av var ni har era styrkor och svagheter. Sedan förbereder vi en pedagogisk återkoppling.

3. Vi kommer till er under en halvdag eller en heldag och ger pedagogisk vägledning för hur ni ska förbättra texterna och skrivandet.

Både skribenten och texten utvecklas

När vi är färdiga har du en språkgranskad text och en massa nya kunskaper. Du och dina kollegor vet vad som påverkar begripligheten i en text, hur man ställer upp och disponerar olika dokument och vilka språkliga egenskaper som lockar till läsning. Plötsligt blir det mycket enklare att skriva!

Vill du veta mer? Mejla info@sprakkonsulterna.se eller ring oss på 08‑650 47 40.

Back to top