Språkgranskning (nivå 3):
Vi anpassar språket, rubrikerna och dispositionen

Händer skriver på en laptops tangenbord

Oavsett hur komplext ämnet är finns det alltid ett sätt att uttrycka det på enkel och begriplig svenska, och dessutom väl strukturerat. Men det kan vara svårt att på egen hand få bukt med ett spretigt underlag.

Språkgranskning på nivå 3 innebär en djupgående bearbetning av din text. Förutom att vi tittar på orden, meningarna och stilen kanske vi förbättrar dispositionen, lägger till vägledande underrubriker och ger texten en tydlig röd tråd.

Vi arbetar med verktyget Spåra ändringar i Word, så att du ser exakt vilka ändringar vi föreslår.

Konkret återkoppling och skrivtips för framtiden

Med vår hjälp får du ordning på både din text och dina tankar. Förutom en granskad text får du också återkoppling både direkt i ditt dokument och i en kort rapport där vi redogör för våra ställningstaganden. I rapporten får du också tips på sådant som du bör tänka på i ditt skrivande framöver.

Back to top