Språkgranskning (nivå 2):
Vi anpassar språket till mottagarna


Språkgranskning på nivå 2 innebär att vi går igenom din text enligt en beprövad metod. Vi granskar språket och begripligheten och föreslår förbättringar, oavsett sakområde och texttyp.

I den här typen av granskning arbetar vi främst på ordnivå och meningsnivå med utgångspunkt i målgruppens behov. Vi ser också till att stilen och tonen blir den rätta med tanke på vem du företräder och ditt syfte med texten – och att språket följer skrivreglerna. När vi är klara är texten korrekt, tydlig och pedagogisk.

Vi arbetar med verktyget Spåra ändringar i Word, så att du ser exakt vilka ändringar vi föreslår.

Back to top