Avropa språkgranskning och textredigering på avtalet med Statens inköpscentral

Sedan i april 2017 har Språkkonsulterna ramavtal med Statens inköpscentral. Avtalet har nummer 96-57-2015. Du som vill avropa på avtalet kan anlita oss för olika typer av språkgranskning och textredigering. När du vänder dig till oss får du texten granskad eller redigerad med hög kvalitet. Och om du vill kommer vi till din arbetsplats och går igenom texten med dig och dina kolleger. Alla våra konsulter är examinerade språkkonsulter. Här kan du läsa om hur vi arbetar.

 

Avropa våra tjänster genom att ladda ner och fylla i avropsblanketten på Avropa.se (xls) och skicka den till oss.

Back to top