Avropa språkgranskning och textredigering via Statens inköpscentral

Språkkonsulterna har ramavtal med Statens inköpscentral. Avtalet har nummer 96‑57‑2015.

Genom avtalet kan du som arbetar på en myndighet anlita oss för olika typer av språkgranskning och textredigering. När du vänder dig till oss får du texten granskad eller redigerad med hög kvalitet. Och om du vill kommer vi till din arbetsplats och går igenom texten med dig och dina kollegor.

Hur avropar jag på avtalet?

Avropa våra tjänster genom att ladda ner och fylla i avropsblanketten på Avropa.se (xls). Mejla den sedan till info@sprakkonsulterna.se.

Om du har några frågor, ring 08-650 47 40.

Välj vilken hjälp du vill ha!

Du kan avropa språkgranskning och textredigering på olika nivåer. Välj den som passar din organisation och er text.

 

Back to top