Använd talets knep när du skriver

Många tycker att det är mycket enklare att nå fram i tal än i skrift. De tycker att de lättare kan anpassa sitt meddelande till sin samtalspartner och att det finns fler knep för att göra sig intressant. Vi har till exempel många kursdeltagare från kundsupporter som vanemässigt hellre ber kunden ringa upp än att svara på ett skrivet meddelande. Det är synd! För samma knep som du använder i tal går faktiskt att använda på skriven text.

Det skrivna ordet har fördelen att det är varaktigt och kan bevara tankar och känslor klädda i ord över både tid och rum. Det ger oss möjligheten att kommunicera inte bara med människor här och nu, utan också med dem som befinner sig långt borta, liksom med kommande generationer. Genom att använda talets knep i en text kan du dessutom se till att budskapet verkligen når fram till mottagaren.

Lär dig om dina mottagare

Tyvärr är skriftlig kommunikation ensidig och det är svårt att veta hur mottagarna reagerar. Vi vet inte ens under vilka förutsättningar våra ord blir lästa. Därför måste du föreställa dig hur dina läsare reagerar! Hitta på en läsare med bakgrund och förkunskaper. Bestäm dig för att denna person ska förstå det du skriver om och bemöda dig om att göra framställningen så tydlig och klar som möjligt.

Ett visst mått av övertydlighet

Tänk dig texten som ett samtal, där läsaren kommer med motfrågor. Gör en mellanrubrik där du föreställer dig en motfråga och formulera rubriken som svaret på frågan. Upprepa sedan innehållet i rubriken i första eller andra meningen. Det behöver inte vara ordagrant, men huvudtanken bör finnas med. På så sätt skapar du ett visst mått av övertydlighet i texten, vilket är precis vad vi gör när vi pratar med varandra. Vi tar om och förtydligar hela tiden för att kompensera för att en del faller bort. Det kallas redundans. Samma hjälp behöver den som läser din text.

Röd tråd

Även huvudsyftet med din text riskerar att tunnas ut och försvinna ur läsarnas närminne om texten är lång. Påminn dem därför då och då, med lite finess, så blir texten intressantare och lättare att läsa. Läsarna uppskattar en tydlig röd tråd.

Variera rösten

Försök också att höja rösten ibland. Men inte med utropstecken, utan med ledord i fet stil. Det hjälper läsarna att se orden och att minnas dem. Eller varför inte använda hela kroppen även när du skriver? En punktuppställning är faktiskt inget annat än ett sätt att peka eller räkna på fingrarna, för att hjälpa läsarna att visualisera strukturen i det du skriver om. Var inte rädd för att vara tydlig. Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare