Använd stor bokstav med omdöme – visa omtanke om dina läsare

Nästan alla infödda svenskar kan huvudregeln för när man ska använda stor bokstav i svenskan, nämligen vid egennamn och i början av meningar. Trots det så kryllar det av stora bokstäver på alla möjliga och omöjliga ställen i svenska texter. Det är tydligen en regel som det är svårare att följa än att minnas. Eller är det kanske inte så enkelt som regeln låter påskina?

Extra viktiga ord blir viktigpettrar

Det är ganska vanligt med versaler, som de stora bokstäverna också kallas, i början av ord som skribenten tycker är lite extra viktiga. Till exempel: Ange Referensnumret på fakturan, eller Alla uppgifter i Personakten är konfidentiella. Det är bättre att markera de viktiga orden med fet stil. Då syns de bättre och stör inte läsningen lika mycket.

Nya ord hakar upp oss

Ibland råkar nya ord eller ord på nya företeelser ut för samma sak. Eller när en organisation byter benämning på gamla företeelser. Det som i tid och evighet kallats för mapp döps om till akt och när vi ska skriva den nya benämningen hakar vi upp oss på det nya namnet och petar dit en stor bokstav i början. Så småningom minskar dock namnkänslan och den stora bokstaven försvinner automatiskt. Ingen skriver väl till exempel falukorv med stor bokstav i dag, och Internet är på väg åt samma håll.

Låt logotyper vara logotyper

Versaler kan också vara dekorativa. Se dig omkring på lunchpromenaden så kommer du att upptäcka drösvis med företag som använder dekorativa versaler i sina firmanamn. PriPac, SYSteam och ProgramDuon, till exempel. De kallas för logotyper. Men när du själv skriver om dessa företag bör du inte skriva logotypnamnet, utan kan lugnt följa de vanliga svenska skrivreglerna.

Akta dig för versalsjukan

Du bör över huvud taget undvika onödiga versaler när du skriver. De stoppar upp läsningen och stör rytmen för läsaren. En versal talar om att det kommer något ovanligt och speciellt som kräver särskild omsorg i tolkningsprocessen, förmodligen ett namn. En text med många versaler blir därför arbetsam att läsa och skapar lätt irritation eftersom läsaren får stanna upp i onödan. Du bör heller aldrig skriva hela ord eller meningar med versaler. Det gör texten extremt svårläst, och i e-brev och liknande betyder versaler dessutom att avsändaren gallskriker.

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare