Semikolon målar nyanser; använd det sparsamt

Sluta? Nej, det är alldeles för svårt. Sluta att använda semikolon alltså. Detta lite bångstyriga och sällsynta skiljetecken har fascinerat länge, men det kräver en känslig hand och måste användas med förnuft och känsla. Svenska skrivregler säger att det är en fråga om tycke och smak; kanske är det snarare en fråga om mod.

Passar mellan satser

Huvudregeln är att semikolon används mellan satser som har ett nära samband med varandra. Oftast huvudsatser, som i ingressen. Sambandet mellan satserna blir då starkare än om man använder punkt, men svagare än om man använder komma.

Ett semikolon ska dessutom följas av liten bokstav. Det skulle man möjligtvis kunna tolka som att semikolonet har ett starkare släktskap till kommatecknet än till punkten.

Strindberg gillade semikolon

August Strindberg kryddade frikostigt sitt språk med semikolon. Döm själv hur väl han lyckas med det:

”Och det blev badort; det kom ångbåt och handelsman; där blev värdshus och postkontor, läkare och apotek. Guld strömmade om somrarne in i byn, och det var sagan om Guldpudran, som kunde göra guld.” (ur Sagor)

Uppräkningar kan bli tydligare

Man kan också använda semikolon i uppräkningar. Då används tecknet för att skilja grupper från varandra: ”Ryggsäcken stod där packad med det nödvändigaste: ett ombyte kläder och toalettsaker; smörgåsar, frukt och varm dryck; karta och kompass.” (Men kom ihåg att det ska vara ett kolon före själva uppräkningen – inte ett semikolon.)

I dag har semikolon dessutom fått ett annat viktigt och frekvent användningsområde, nämligen som avskiljare mellan mejladresser. Här handlar det också om en typ av uppräkning. Att man använder just semikolon kan motiveras av att för- och efternamn betraktas som en grupp, och därför passar det bäst att avskilja med just detta skiljetecken.

Använd semikolon sparsamt

Vårt råd: Använd gärna semikolon när du vill måla med fina nyanser i språket; använd det mycket sparsamt eller inte alls om du ska skriva i jobbet eller i liknande sammanhang.