Annasara Jaensson börjar hos Språkkonsulterna

Med Annasara har vi fått ännu en mångsidig medlem i vårt team. Hon är nämligen inte bara språkkonsult utan även högskoleutbildad sångare, och har kryddat det hela med studier i spanska och litteratur- och musikvetenskap. Välkommen till oss, Annasara!

Läs mer om Annasara Jaensson