Alternativ till pronomenet man

Pronomenet man är vanligt i svenskan, och det är lätt att över­använda. När vi pratar är det sällan ett problem, men i skrift kan ordet bli otydligt och göra språket vagt. Hur kan du uttrycka dig i stället? Här får du olika alternativ.

Visa helst vem som gör vad – när du kan

Ett problem med man är att pronomenet kan dölja vem som gör vad i meningen. Det gäller särskilt i meningar där man hänvisar till olika aktörer:

  • ”På kundtjänst har man problem med att man ställer otydliga frågor.”

Den här typen av meningar blir extra otydliga för läsaren, eftersom det går att byta ut man till i stort sett vilket pronomen eller substantiv som helst.

  • ”På kundtjänst har de problem med att du ställer otydliga frågor.”
  • ”På kundtjänst har ingen problem med att alla ställer otydliga frågor.”

Därför är det bättre att skriva ut aktörerna som det faktiskt gäller:

  • ”På kundtjänst har vi problem med att kunderna ställer otydliga frågor.”

En bra tumregel är att alltid skriva ut vem som gör vad. Då slipper läsarna fundera på vem man syftar på. Och om du kan tilltala läsaren direkt med du är det oftast det allra tydligaste.
 

Man är inte enda sättet att uttrycka sig generellt

Man är ett sätt att visa att ett påstående är allmängiltigt eller generellt, till exempel ”Man bör inte ljuga”. Men det finns andra sätt att uttrycka sig som också är generella:

  • ”Ingen får ljuga.”
  • ”Det är fel att ljuga.”
  • ”Ljug inte!”

Man fungerar också om du vill hänvisa till vem som helst inom en grupp eller ett område: ”I Sverige fikar man mycket”. Även här finns det gott om alternativ:

  • ”I Sverige fikar vi mycket.”
  • ”I Sverige är det vanligt att fika.”
  • ”Det är en svensk tradition att fika mycket.”

Utgå främst från vad du tror blir tydligast för den du riktar dig till – det är alltid ett säkert kort.

Sofia Olofsson, din personliga språkrådgivare