Älska dina sambandsord!

Det är februari och alla hjärtans dag har precis passerat. Men låt oss stanna kvar en stund i kärlekens tecken! Det här Språk­­brevet handlar nämligen om min kärlek till det som kallas för sambands­ord.

Vad är sambands­ord?

Sambands­ord är ord som visar hur meningar hänger ihop med varandra. Några exempel är därför, dock, trots att, även och eftersom. Vi använder dem för att visa hur vårt resonemang hänger ihop, så att personen vi kommunicerar med inte tappar bort sig.

Det finns en hel drös sambands­ord och de visar olika saker. Om du till exempel vill visa att en sak orsakar något annat kan du använda därför eller eftersom. Den typen av ord är därmed vanliga i förklarande och argumenterande texter.

Om du däremot vill visa att du har nått din slutsats så kan du dra till med alltså. Eller kanske min personliga favorit: således. Då blir det nästan poetiskt!

Varför älskar vi sambands­ord?

Jag älskar sambands­ord för att de gör mina texter meningsfulla för andra. Dessa fina ord är nämligen limmet som håller ihop texten, genom att de skapar kopplingar mellan meningarna. Dessutom visar sambands­ord att jag som skribent bryr mig om min läsare, eftersom jag anstränger mig för att hen ska förstå.

Men varför älskar läsaren sam­bands­ord? Svaret är enkelt: sambandsorden hjälper läsaren att följa den röda tråden. Med sam­bands­ordens hjälp slipper man läsa mellan raderna för att förstå budskapet.

Så här kan du använda sam­bands­ord

Använd sambands­ord för att förtydliga hur dina meningar hänger samman. Tänk dig till exempel att du ska förklara varför det är en bra idé att skriva tydliga instruktioner. Då kan du skriva så här:

Med sambands­ord:

Tydliga instruktioner sparar tid och pengar, eftersom de minskar risken för att läsaren missförstår instruktionen. Därmed slipper du följdfrågor, och läsaren kan göra rätt från början. Det leder i sin tur till att läsaren skickar in rätt handlingar direkt – något som också effektiviserar beslutsprocessen.

Utan sambands­ord:

Tydliga instruktioner sparar tid och pengar. De minskar risken för att läsaren missförstår instruktionen. Du slipper följdfrågor. Läsaren kan göra rätt från början. Det leder till att läsaren skickar in rätt handlingar direkt – något som effektiviserar beslutsprocessen.

Utan sambands­orden blir din argumentation inte lika övertygande, eftersom det blir svårare att se logiken i ditt resonemang. Och om läsaren inte förstår varför du har rätt så är risken stor att hen inte håller med dig.

Vill du ha fler exempel på hur du kan använda sam­bands­ord? Kika i den här texten! Jag har nämligen använt en hel del sam­bands­ord, för att du också ska se tjusningen med en tydligt sammanhängande text. Förhoppningsvis märker du skillnaden!

Störst av allt är kärleken till sam­bands­ord

Sammanfattningsvis kan sam­bands­orden se till att ditt resonemang blir tydligt för den som läser. Tillsammans blir de en trofast vägvisare, som guidar läsaren genom dina tankegångar, ända fram till slutsatsen. Det om något är kärleksfullt!

Sofia Olofsson, din personliga språk­rådgivare