Aktivera de passiva verben – en liten förändring som ger stor effekt

Passiva verb är illmariga språkliga konstruktioner som finns med i nästan varenda byråkratisk text som går att hitta. Ett av mina absolut bästa tips på hur du kan göra din text mer begriplig är att skriva om dina passiva verb till aktiva. Det är en liten förändring som inte kräver mycket av dig som skribent, men som ändå gör otroligt stor skillnad för läsbarheten.

Vi på Språkkonsulterna har skrivit om passiva verb förut, men ämnet har faktiskt inte fått ett eget språkbrev sedan 2007! Tretton år är en alldeles för lång tid för ett så viktigt ämne att ligga i dvala, så nu ska jag återigen kasta ljus över hur stor skillnad det kan bli om de passiva verben får bli aktiva.

Passiva verb döljer vem som gör vad

Ett passivt verb låter läsarna förstå att en viss sak blir utförd, men inte av vem. Till exempel så här:

I samband med att dokumentationen reviderades lades planer till om utveckling av budgeten under nästkommande år.

Vem är det som reviderar dokumentationen och lägger till planer här? En mening med passiva verb blir abstrakt och är svår för läsarna att relatera till och ta till sig. Dessutom blir texten ganska torr och tråkig.

Två passiva verb på rad gör innebörden ännu mer otydlig

Att ha två passiva verb på rad, som i exemplet, gör det hela ännu svårare och är något som klarspråksexperter avråder från. De två passiva verben på rad gör det nämligen inte bara oklart vem som utför vad, utan även hur många som är med i ekvationen. Det kan vara någon som reviderar dokumentationen, och någon helt annan som lägger till planer. Till exempel så här:

I samband med att ekonomiavdelningen reviderade dokumentationen lade styrelsen till planer om utveckling av budgeten under nästkommande år.

Förmodligen vill ursprungsmeningen förmedla att det är samma aktör som både har reviderat och lagt till, men det kan vi som läsare inte veta säkert när vi endast får passiva verb till hjälp. I synnerhet när det är två passiva verb efter varandra.

Aktiva verb är en tjänst till läsarna

Att i stället skriva verben i aktiv form gör det tydligt vem som gör vad. Det i sin tur gör det lättare för läsarna att förstå och ta till sig innehållet. Det kan också hjälpa läsarna att hålla kvar uppmärksamheten på texten längre, eftersom de inte måste jobba lika hårt för att förstå den.

Om vi skriver samma mening fast i aktiv form, kan det bli så här:

I samband med att vi på ekonomiavdelningen reviderade dokumentationen lade vi även till planer om utveckling av budgeten under nästkommande år.

Nu har vi visat vem som står bakom verben – vem som gör något i texten. Dessutom har vi gett texten en ledigare ton och gjort innehållet mer levande.

Passiva verb funkar ibland – men oftast inte

Ett passivt verb här och där gör oftast ingen större skillnad för förståelsen. Ibland kan det vara underförstått vem som gör något. Ibland är det till och med så att det inte finns någon aktör alls. Exempelvis här:

OBS! Tågdörren stängs automatiskt!

Allra oftast finns det dock bara fördelar med att skriva aktiva verb. Din text blir tydligare och trevligare, med relativt lite ansträngning från din sida. Läsarna får dessutom en begripligare text och blir förmodligen tacksamma för det. Så om du upptäcker att din text är full av de illmariga passiva verben – skriv om dem! Då får du en tydlig text och glada läsare.