Adjektiv som inte låter sig böjas

Visst är det besvärligt när man upptäcker att språket inte räcker till och det ord man vill använda faktiskt inte finns. Så blir det till exempel med flera adjektiv.

Adjektiv och t-ord går inte alltid ihop

Ett välkänt exempel är när vi ska böja adjektivet rädd och sätta det framför ett t-ord (neutrum). Det går inte att säga ett rätt lejon eller ett rädd barn. Och de flesta av oss tvekar att skriva ett räddt lodjur. Det blir till att formulera om och skriva en rädd lejonhanne eller ett fegt barn, men det känns inte riktigt exakt.

Vi får trösta oss med att vi inte har så många sådana luckor i språket. Det finns några liknande adjektiv som skraj, kåt, lat samt ytterligare några adjektiv som slutar på -id, till exempel paranoid och gravid. Vi kan inte säga att det kvinnliga statsrådet är gravitt.

De flesta varelser är inte t-ord

Lyckligtvis är de flesta högre stående varelser n-ord (utrum). Vi säger en människa, en hund, en mus … ja, det är nästan bara lejon och statsråd som inte kvalificerar sig i gruppen. Det innebär i sin tur att vi inte ställs inför problemet med skraja, lata och paranoida neutrumvarelser så ofta.