Susanne Blomkvist.

Susanne Blomkvist

Språkkonsult, projektledare

Susanne är examinerad språk­konsult i svenska och har många års språk­studier i bagaget – examen från Östasienlinjen med en fil kand i japanska. Tidigare arbetade hon i många år med marknads­kommunikation och projekt­ledning i ett japanskt företag och hon har koll på webben som kommunikations­kanal.

Vad gör Susanne hos Språkkonsulterna?

Susanne arbetar med alla typer av uppdrag, men när hon får ett roligt uppdrag där hon kan utveckla kommunikationen i stort trivs hon allra bäst. Hon har huvud­sakligen längre uppdrag inom bank och finans som skribent och projek­tledare. Och så arbetar hon med Språk­konsulternas egen marknads­föring.

En glimt av privata Susanne

Susanne är gift och har tre barn. Så ofta hon och familjen har möjlighet kopplar de av i sommar­stugan på ön Bastuholmen. Förutom familjen är hennes största intresse musik och hon är med i en vokal­ensemble som träffas en gång i veckan och övar.

På frågan ”Vad är bäst med Språkkonsulterna” svarar hon:

”Det bästa med att jobba hos Språkkonsulterna är möjlig­heten att arbeta med varierande upp­drag och utveckla mina kunskaper. Och så förstås att det är jätte­trevliga, roliga arbets­kamrater och högt i tak.”

susanne.blomkvist@sprakkonsulterna.se

Back to top