Sofia Olofsson.

Sofia Olofsson

Språkkonsult, webbansvarig

Sofia är examinerad språk­konsult i svenska och har alltid älskat det skrivna ordet. Hon har lång erfarenhet av att skriva begripliga webb­texter, eftersom hon har arbetat som informations­ansvarig inom e‑handel i flera år. Hon har dessutom läst flera kurser i bland annat webb­publicering, grafiska verktyg, jämställt språk och organisations­teorier.

Vad gör Sofia hos Språkkonsulterna?

Sofia är med och driver Språkkonsulterna i södra Sverige, med utgångs­punkt i Malmö. Där arbetar hon med att sprida ordet om språk­konsulter och visa hur vi kan hjälpa organisationer att kommunicera tydligare. Hon är också ansvarig för Språkkonsulternas webbplats och nyhetsbrev. Själv­klart utför hon även typiska språk­konsult­uppdrag som text­granskning, korrektur­läsning, kurser och föredrag. Hennes specialitet är att hålla kurser och att formulera om webb­texter så att de passar en bredare målgrupp. Hon är också en fena på att ge pedagogiska kommentarer när hon språk­granskar texter.

En glimt av privata Sofia

Sofia har ett stort intresse för musik och populär­kultur, vilket märks genom att hon citerar filmer hela dagarna och är en mästare på musik­lekar. När hon inte sträck­kollar tv-serier tycker hon om att läsa böcker, träna yoga och dansa. Hon brinner även för mänskliga rättig­heter och jämställdhet.

På frågan ”Vad är bäst med Språkkonsulterna?” svarar hon:

”Det är en ynnest att få arbeta med sitt största intresse till­sammans med andra duktiga språk­konsulter! Dessutom genom­syras Språkkonsulterna av goda värderingar och en välkomnande atmosfär, både internt och ut mot våra kunder. Det tycker jag är viktigt.”

sofia.olofsson@sprakkonsulterna.se

Back to top