Sofia Malmgård

Språkkonsult och översättare
Sofia är examinerad språkkonsult i svenska samt översättare från engelska sedan 20 år tillbaka. Sofia arbetar ofta med tekniska texter och har inga problem att översätta till exempel texter om maskinstyrning av grävmaskiner. Sofia har också arbetat flera år som språkvårdare på Språkrådet och med klarspråk (språkvård för myndigheter) och kan därför boken Svenska skrivregler nästan utantill. Hon arbetar ibland som projektledare i översättningsprojekt till flera andra språk, till exempel de nya stora invandrarspråken, och brinner för att granska och förbereda källtexter på svenska som ska översättas. ”En bra källtext är en förutsättning för att översättningen också ska kunna bli bra, och ibland kan källtexten även behöva målgruppsanpassas efter den nya målgruppen.”

Vad gör Sofia hos Språkkonsulterna?

Sofia kan både språkgranska (svenska) och översätta (engelska till svenska) de flesta slags texter. Sofia kan också ge råd om översättningsprojekt, tvätta texter som ska översättas och vara projektledare för översättningsprojekt.

sofia.malmgard@sprakkonsulterna.se

Back to top