Petra Vainionpää

Språkkonsult och utbildare

Petra bor i Västsverige (Borås), och hon har lång och gedigen erfarenhet av myndighets- och organisationsspråk. Hon har själv varit politiskt förtroendevald och arbetat inom Regeringskansliet, så hon känner de politiska strukturerna och beslutsvägarna väl. Hon brinner för klarspråk som för henne är detsamma som respektspråk – där respekten för läsarens tid och kunskaper alltid är i fokus.

Vad gör Petra hos oss?

Petra är framför allt en inspirerande kursledare, men hon arbetar även med allt från korrektur till större ombearbetningar av era texter. Hon kan även dokumentera konferenser i text och bild samt transkribera inspelningar.

Back to top