Minna Dahlberg, språkkonsult

Minna Dahlberg

Språkkonsult

Minna är examinerad språkkonsult i svenska. Hon bor och är verksam i Göteborg.  Hon har lång erfarenhet av språkgranskning av medicinska texter och har även arbetat med att språkgranska en e-barnbok och hålla kurser i klarspråk.  Styrkan hos Minna ligger i det pedagogiska sättet att angripa en text. Hon har förutom språkkonsultexamen läst ett års pedagogik samt litteraturvetenskap och historia. Hon lägger ofta en extra stund på typografi och grafik till texten.

Vad gör Minna hos oss?

Minna utför språkgranskning på alla nivåer, från korrektur till större redigering av texter. Dessutom håller hon gärna kurser i klarspråk och skrivande.

 

Back to top