Mats Hydbom.

Mats Hydbom

Språkkonsult, kommunikationsstrateg

Mats är utbildad vid Institutet för högre reklam- och kommunikations­utbildning och har arbetat länge som kommunikations­strateg och språk­vårdare på statlig myndighet. Han har också varit copy­writer på en reklam­byrå, ansvarat för insamlings­kampanjer på Svenska Röda Korset, arbetat som informations­ansvarig på ett ledarutvecklings­företag och som producent på Skansen (med ansvar för bland annat Allsång på Skansen).

Mats har också varit program­ledare och hallåman vid Sveriges Radio och Sveriges Television och har därifrån med sig kunskap, erfarenhet och ett stort intresse för muntlig kommunikation och presentations­teknik.

Vad gör Mats hos Språkkonsulterna?

Mats jobbar med alla slags uppdrag men brinner lite extra för språkvårds­arbete där språket har en tydlig strategisk roll i en organisations kommunikation. Dessutom utvecklar han tjänster med inriktning på presentations­teknik och retorik och ger förstås kurser i både muntlig och skriftlig fram­ställning. Han anlitas också som konferencier och moderator.

En glimt av privata Mats

Mats ägnar sig mycket åt musik på fritiden. Han är dirigent för Skansenkören och sjunger i Hjorthagens kammarkör (där han också är vice dirigent). Mats skrev svenska över­sättningar och original­texter till barnskivan Bananer i pyjamas. Han har skotska rötter och tillhör The Clan McLaren Society och har en kilt i klanens tartan.

På frågan ”Vad är bäst med Språkkonsulterna?” svarar han:

”Att Språkkonsulterna verkligen arbetar med språket i ett brett perspektiv, från dess minsta detaljer till språkets viktiga roll i sitt övergripande kommunikations­strategiska sammanhang.”

mats.hydbom@sprakkonsulterna.se

Back to top