LisadelpapaLisa Del Papa

Språkkonsult i engelska
Lisa, som är född och uppvuxen i USA, har en grundexamen i engelska och en masterexamen i italienska från University of California i Berkeley där hon även har undervisat. Hon har närmare 20 års yrkeserfarenhet inom den privata sektorn i Sverige, främst på svenska och internationella it-företag. Där har Lisa jobbat med översättning och lokalisering av mjukvara, förbättring av gränssnittstexters användarvänlighet, teknisk korrekturläsning samt terminologihantering. Dessutom har hon varit verksam inom marknadskommunikation som copywriter och copyeditor. Med van hand skapar Lisa skrivregler och språkliga profiler, ordlistor och terminologidatabaser samt affärstexter på korrekt och tilltalande engelska.

Vad gör Lisa hos Språkkonsulterna?

Lisa tar alla sorters uppdrag där engelska krävs, vare sig det gäller att skriva originaltexter, att skriva om existerande texter, att korrekturläsa eller att översätta från svenska till engelska.

På frågan ”Vad är bäst med Språkkonsulterna” svarar hon:

”Språkkonsulterna är ett engagerat gäng som kombinerar djup och bred erfarenhet med nytänkande. Vår passion, att hjälpa till med kommunikation och att rikta rätt budskap till rätt mottagare, bevisas av det stora förtroendet vi fått av våra kunder.”

lisa.delpapa@sprakkonsulterna.se

Back to top