jennifer palley

Jennifer Palley

Språkkonsult i engelska
Jennifer är vår engelskspråkiga konsult med erfarenhet från många olika fackområden, exempelvis reklam, finans och teknik. Hon är född i Kanada men bosatt i Sverige sedan några år. Jennifer behärskar både brittisk och amerikansk engelska och har erfarenhet från projekt av varierande storlek. Hon brinner för läsbarhet och anpassning av texter utifrån målgrupp.

Vad gör Jennifer hos oss?

Jennifer utför alla slags uppdrag inom copy, textredigering och dokumentation – allt på engelska. Och så översätter hon, förstås.

jennifer.palley@sprakkonsulterna.se

Back to top