evastilling_800x800Eva Stilling

Utbildare och redaktör
Eva är examinerad språkkonsult i svenska och har över tjugo års erfarenhet av uppdrag inom ideell. offentlig och privat sektor. Under tio år var hon också anställd på Södertörns högskola som adjunkt i kreativt skrivande, retorik och svenska. Som skrivpedagog, redaktör och författare har Eva utvecklat nya metoder och en unik kompetens i att handleda och fortbilda den som i sin tur arbetar med andra skribenters texter, t.ex. redaktörer, projektledare och skrivcoacher. Hon tar också uppdrag som processledare och arbetar då med kreativt skrivande och retorik som verktyg för reflektion, utforskande och utveckling av idéer och grupper.

Vad gör Eva hos Språkkonsulterna?

Eva tar alla typer av uppdrag som har med skrivande och talande att göra: redaktör, skrivhandledare, författare, kursledare och föredragshållare. Hon deltar också på personaldagar, fortbildningar och konferenser där hon använder kreativt skrivande och retorik som verktyg.

På frågan ”Vad är bäst med Språkkonsulterna” svarar hon:

”Den som söker en språkkonsult lätt kan hitta rätt person för varje enskilt uppdrag eftersom Språkkonsulternas medarbetare har både djupet och bredden. Den gemensamma basen ”språkkonsultexamen” gör att kompetensen alltid är hög. En kvalitetsgaranti!”

En glimt av privata Eva

Eva har många strängar på sin lyra. Hon har gått på fjällinriktad frilutfsledarutbildning, haft sju Siberian Huskies och sovit veckovis i snöbivacker. Hon har liftat i USA, sjungit i kör, bott i Rom och varit engagerad i Amnesty International och andra ideella organisationer. Samhällsfrågor och beteendevetenskap är hennes stora intresseområden. Bredvid läsande och skönlitterärt skrivande är det just nu styrelsearbetet i föreningen Biohuset Mariefred hon helst ägnar fritiden åt.

Back to top