Annasara Jaensson.Annasara Jaensson

Språkkonsult

Med Annasara har vi ännu en mång­sidig medlem i vårt team. Hon är nämligen inte bara språk­konsult utan även högskole­utbildad sångare, och har kryddat det hela med studier i spanska och litteratur- och musikvetenskap. Dessutom har hon arbetat som butiks­chef för en möbel­butik och som sälj­coach – så man kan säga att hennes tre ess i yrkeslivet är språk, sång och sälj.

Men det är inte förvånande att det är språket som nu är det speciella esset: Annasara fick biblioteks­miljön med moders­mjölken och lärde sig läsa och skriva redan som två och ett halvt-åring.

Vad gör Annasara hos Språkkonsulterna?

Annasara har mycket varierande upp­drag hos Språkkonsulterna. Hon håller kurser i klar­språk, bedömer skriv­prov, språk­granskar och korrektur­läser. Hon skriver också texter till olika uppdrags­givare och redigerar andras texter. En av hennes special­kompetenser är att träna dem som vill bli bättre föredrags­hållare, och hon delar då bland annat med sig av sina kunskaper om röst­vård och scenisk framtoning.

En glimt av privata Annasara

Annasaras släkt är stor och har rötterna i norra Sverige, men själv är Annasara född i Stockholm. Där är hon numera stadgad i en parvilla i söder­orten och njuter av familje­livet. En annan viktig ingrediens i Annasaras liv är barockens­emblen Ensemble Villancico som spelat in många skivor och turnerat över världen sedan 1995.

På frågan vad som är bäst med Språkkonsulterna svarar hon:

”Det är stimulerande och roligt med så varierande upp­gifter som jag får på Språkkonsulterna. Att dessutom ha så kompetenta och generösa kollegor i arbets­laget är en enorm tillgång.”

annasara.jaensson@sprakkonsulterna.se

Back to top