Amalthea FrantzAmalthea Frantz

Lättlästexpert, redaktör

Amalthea Frantz är journalist i grunden och numera Språkkonsulternas expert på lättläst svenska. Hon skriver, bearbetar och redigerar texter för olika läsar­grupper. Texterna kan vara allt från samhälls­information och webb­nyheter till noveller. Hon ger också råd om lättläst form­givning och håller kurser om att skriva lättläst.

Amalthea arbetade tidigare på Centrum för lättläst. Hon har också varit redaktör för lättläst fack- och skön­litteratur på LL-förlaget på Myndigheten för till­gäng­liga medier (MTM). Därtill har hon varit redaktör på mindre tidnings­redaktioner.

I sitt arbete har Amalthea dessutom nytta av sina erfarenheter som handledare för personer med kognitiva eller neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar.

Vad gör Amalthea hos Språkkonsulterna?

Det mesta som handlar om lättläst kan hamna på Amaltheas bord. Det kan vara allt från granskning av korta texter till större projekt som inbegriper bild, form­givning och pedagogisk struktur.

Men hon tar sig också gärna an helt andra sorters uppdrag. Hon gillar texter som drar åt det skön­litterära eller journalistiska hållet, och hon korrektur­läser gärna på papper.

En glimt av privata Amalthea

Amalthea kommer från södra Stockholm och tycker det känns exotiskt att jobba på ett kontor på Kungs­holmen. Men när hon hinner gör hon gärna längre resor, till exempel till Berlin eller Barcelona.

Hon gör ofta kreativa saker på fritiden och uppskattar lika mycket att umgås med sina nära som med sig själv. En gång gjorde hon en norm­brytande målarbok för barn, inspirerad av när hon själv jobbade på förskola. Den finns numera utgiven på Dockhaveri förlag.

På frågan ”Vad är bäst med Språkkonsulterna” svarar hon:

”Att det är ett relativt litet företag där vi får en nära kontakt både med varandra och med kunderna. Vi är generösa med vår kunskap.”

Back to top