Vi är alltid intresserade av duktiga medarbetare

Även om vi nästan alltid är intress­erade av att komma i kontakt med duktiga med­arbetare så kommer det nog dröja ett tag innan vi riktar blickarna utåt. Vi har gjort några stora satsningar på under­konsulter, vilket kommer att ta våra resurser i an­språk ett tag.

Om du ändå tror att du kan locka oss med kun­skaper, driv och engagemang kan du alltid skicka en spontan­förfrågan till vår konsult­chef Anki Mattson.

Skriv till Anki

Porträttbilder av fem språkkonsulter: Annasara, Mats, Susanne, Anki och Sara. Fem av våra proffsiga språk­konsulter: Annasara, Susanne, Mats, Anki och Sara. Du kan läsa mer om dem på sidan Våra medarbetare.

Back to top