Språkkonsulternas sociala ansvar

Att arbeta mot fler mål än ekonomisk vinst är en självklarhet för oss på Språkkonsulterna. Därför tar vi ett socialt ansvar, bland annat genom att se till att vår verksamhet är miljömässigt hållbar. Vi delar även med oss av vår kunskap och våra resurser. Till exempel gör vi probono-uppdrag för organisationer som vi delar värderingar med, och vi skänker pengar till ideella verksamheter. Särskilt engagerade är vi i en flerspråkig förskola för nomadbarn i Burkina Faso. Läs gärna mer på sidan Vårt engagemang i Burkina Faso.

Vi tar också ställning för hållbar utveckling, för barnens välfärd och mot våld och diskriminering.

För en hållbar utveckling – vår miljöpolicy

Både som företag och som privatpersoner har vi ett genuint engagemang i miljöfrågor. Vi diskuterar ofta hur vi ska kunna minska slitaget på vår miljö och försöker hålla koll på vår egen konsumtion – både på jobbet och hemma. Många av oss handlar kläder på Stadsmissionen eller på Myrorna, en del av oss inreder med loppisfynd och till kontoret letar vi först lämplig utrustning på Blocket innan vi bestämmer oss för att köpa nytt. Vi försöker helt enkelt att överlag hushålla med energi, material och övriga resurser.

Vi följer naturligtvis miljölagstiftningen och andra regler som berör företaget. Vi tar dessutom ansvar för miljön genom att

 • sträva efter ständig förbättring och förebyggande av föroreningar
 • sträva efter att välja leverantörer och samarbetspartner som har en miljöpolicy
 • sträva efter att välja de produkter och tjänster som ger den minsta miljöpåverkan
 • välja pappersprodukter och kontorsmaterial som är miljömärkta
 • välja kontorsmaskiner som är miljöanpassade
 • källsortera kontorsavfall för återvinning
 • sträva efter att minska pappersutskrifter och skriva ut dubbelsidigt
 • i första hand välja tågresor samt klimatkompensera vid eventuella flygresor i tjänsten
 • resa enligt principen: Är vi fler så kommer ni till oss, är ni fler så kommer vi till er.

 

För mänskliga rättigheter och barnens välfärd

Språkkonsulterna står aktivt upp för FN:s konvention om barnets rättigheter (till exempel genom vår förskola i Burkina Faso) och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De bygger på att

 • alla människor har lika värde
 • barn har särskilda rättigheter
 • alla har ett ansvar.

 

Mot våld och diskriminering

Vi vet att våld är något man tar till när kommunikationen inte fungerar. Eftersom vi jobbar med språk och kommunikation är det naturligt för oss att ta avstånd från våld. Vi åtar oss inte uppdrag som främjar vapenindustrin.

Språkkonsulterna tar också ställning mot all slags diskriminering:

 • könsdiskriminering
 • diskriminering av HBTQ-personer
 • diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
 • diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning
 • diskriminering på grund av ålder
 • diskriminering av personer med funktionsnedsättning.
  .

Vi åtar oss inte uppdrag där uppdragsgivaren står för en diskriminerande hållning, eller där budskapet i texterna diskriminerar eller förtalar någon grupp eller individ.

När vi bearbetar texter uppmärksammar vi skribenter på uttryck som kan uppfattas som diskriminerande och föreslår moderna, odiskriminerande alternativ. Vi erbjuder också tjänster för att hjälpa andra att skriva texter som inte diskriminerar, till exempel kursen Jämställda texter.

Back to top