Villkor för våra kurser

Här kan du läsa mer om de allmänna villkor som gäller för våra kurser. Villkoren skiljer sig åt beroende på om du och dina kollegor har beställt en anpassad kurs, eller om du ska gå på en öppen kurs hos oss på Språkkonsulterna.

Hitta på sidan

Villkor för anpassade kurser

Villkor för öppna kurser


Villkor för anpassade kurser

De här villkoren gäller om ni har beställt en kurs för en hel grupp. Villkoren gäller för kurser som bokas från och med 1 mars 2021.

Beställa en utbildning

Ni kan beställa en kurs via telefon eller mejl. Till grund för beställningen finns alltid en överenskommelse om kursens innehåll, omfång och pris.

Beställningen är bindande och ska göras senast 4 veckor före genomförandet.

Vi behöver information om er

I samband med att ni beställer en kurs behöver vi

  • organisationsnummer
  • kontaktperson
  • fakturareferens
  • fakturaadress eller GLN för elektronisk fakturering.

Priser och betalning

Vi anger alla våra priser exklusive moms. I kursavgiften ingår Powerpointpresentationen som läraren visar.

Vi fakturerar kursen i efterhand. Betalningsvillkor 30 dagar.

Efter kursen: intyg, utvärdering och garanti

Efter kursen får varje deltagare ett intyg om att de har deltagit, om vi har kommit överens om det.

Vi utvärderar kurser som är minst en heldag. Den utvärderingen är anonym.

Om ni är missnöjda med innehållet i en kurs vill vi omgående veta det, senast inom 5 arbetsdagar. Vi ger er skälig kompensation.

Avbeställning

Om ni måste avbeställa kursen, gör det skriftligen via mejl. Ni kan avbeställa utan kostnad fram till 4 veckor före kursdatumet. Efter det gäller följande:

Tidpunkt när ni avbeställerVi debiterar
senare än 4 veckor innan kursen25 % av kursavgiften
senare än 2 veckor innan kursen50 % av kursavgiften
senare än 1 vecka innan kursen100 % av kursavgiften

Fler villkor

Personuppgifter som vi sparar

Vi sparar personuppgifter i ett elektroniskt register och använder dem för att nå kontaktpersonen och kursdeltagarna inför kursen och för att skicka ut eventuella kursintyg.

De personuppgifter som vi lagrar är namn, e-postadress och faktureringsuppgifter. Vi för inte dessa uppgifter vidare till tredje part.

Det kan hända att vi tar fotografier och filmar. Bilderna och filmerna kan vi komma att använda i kommersiellt material, till exempel på vår webbplats. Säg till om någon deltagare inte vill bli fotograferad eller filmad. Då undviker vi det.

Rätt till ändringar

Vi har rätt att byta till en annan, likvärdig lärare. Vi har också rätt att ge kursen digitalt i stället för fysiskt om det krävs av hälsoskäl.

Därtill har vi rätt att ställa in en kurs om den ordinarie läraren blivit akut sjuk och vi inte kan hitta en ersättare. I så fall återbetalar vi kursavgiften.

Teknik vid webbkurser

Vi skickar inloggningsinformation senast en dag före kursen, om vi har kommit överens om att det är vårt ansvar.

Vi ansvarar inte för begränsningar i teknik som har att göra med deltagarnas datorutrustning, programvara eller internetabonnemang.

Kreditupplysning av nya kunder

Vi har rätt att beställa kreditupplysning på nya kunder. Om det framgår av kreditupplysningen att ni inte kan garantera betalning har vi rätt att neka beställningen eller begära förskottsbetalning.

Force majeure

Vi ansvarar inte för att kursen inte kan genomföras på grund av en myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.


Villkor för öppna kurser

De här villkoren gäller för kurser som är öppna för alla deltagare och som Språkkonsulterna själva annonserar på vår webbplats och via andra kanaler. Villkoren gäller både för kurser som vi håller på plats i våra lokaler och för kurser som vi håller på distans, via webben. Villkoren gäller för kurser som bokas från och med 1 mars 2021.

Anmälan

Du kan anmäla dig via

  • telefon
  • mejl
  • anmälningsformulär på vår webbplats.

Vi tar emot anmälningarna i den ordning de kommer in. Du får en bekräftelse via mejl på att du är anmäld. Anmälan är bindande. Läs mer under Avanmälan.

Om kursen är fulltecknad sätter vi dig på väntelista. Om det blir en plats ledig meddelar vi dig, och du får välja att tacka ja eller nej till platsen.

Pris och betalning

I kursavgiften ingår Powerpointpresentationen som läraren visar. 

Om vi håller kursen på plats i våra lokaler ingår även det här:

  • halvdagskurs: kaffe och frukt i pauserna
  • heldagskurs: kaffe och frukt i pauserna, lunch.

Kursavgiften framgår av kursbeskrivningen. Betala kursavgiften senast två veckor före kursstart eller enligt vad som framgår av beskrivningen.

Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditupplysning av våra kunder.

Avanmälan

Om du måsta avanmäla dig, gör det skriftligen via mejl. Du kan avanmäla dig utan kostnad fram till 4 veckor före kursdatumet. Efter det gäller följande:

Tidpunkt när du avanmäler digVi debiterar
senare än 4 veckor innan kursen25 % av kursavgiften
senare än 2 veckor innan kursen50 % av kursavgiften
senare än 1 vecka innan kursen100 % av kursavgiften

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn och kan styrka detta med ett läkarintyg betalar vi tillbaka kursavgiften exklusive 700 kr som är en administrativ avgift.

Du kan överlåta kursplatsen till en kollega utan kostnad. Det förutsätter att vi inte måste fakturera kursavgiften igen.

Efter kursen: intyg, utvärdering och garanti

Efter kursen får du ett intyg om att du har deltagit.

Vi utvärderar kurser som är minst en heldag. Kursdeltagarna får ett mejl med länk till en enkät som de fyller i anonymt.

Om du är missnöjd med innehållet i en kurs vill vi veta det senast inom 5 arbetsdagar.

Fler villkor

Personuppgifter som vi sparar

Vi sparar dina personuppgifter i ett elektroniskt register och använder dem för att nå dig inför kursen och för att skicka ut kursintyg.

De personuppgifter som vi lagrar är namn och e-postadress. Vi för inte dessa uppgifter vidare till tredje part.

Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar när vi håller kurser i våra lokaler. Bilderna och filmerna kan vi komma att använda i kommersiellt material, till exempel på vår webbplats. Säg till om du inte vill bli fotograferad eller filmad. Då undviker vi det.

Teknik vid webbkurser

Vi skickar inloggningsinformation senast en dag före kursen.

Vi ansvarar inte för begränsningar i teknik som har att göra med deltagarnas datorutrustning, programvara eller internetabonnemang.

Rätt till ändringar

Vi har rätt att byta till en annan, likvärdig lärare och en annan, likvärdig lokal. Vi har också rätt att ge kursen digitalt i stället för fysiskt om det krävs av hälsoskäl.

Vi har rätt att ställa in en kurs om den inte skulle samla tillräckligt många deltagare eller om den ordinarie läraren blivit akut sjuk och vi inte kan hitta en ersättare. I så fall återbetalar vi kursavgiften.

Upphovsrätt till materialet

Språkkonsulterna har upphovsrätten till Powerpointpresentationen och eventuellt annat skriftligt material som vi har tagit fram till kursen.

Kreditupplysning av nya kunder

Vi har rätt att beställa kreditupplysning på nya kunder. Om det framgår av kreditupplysningen att ni inte kan garantera betalning har vi rätt att neka beställningen eller begära förskottsbetalning.

Force majeure

Vi ansvarar inte för att kursen inte kan genomföras på grund av en myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Relaterade länkar

Kurser och föredrag

Vår dataskyddspolicy

Back to top