Om Språkkonsulterna

Språkkonsulterna är en byrå av experter inom skriftlig och muntlig kommu­nikation – särskilt utbildade i att anpassa språket till den tänkta målgruppen.

Företaget grundades 2003 och är i dag den största byrån i sitt slag. Vi har för närvarande sju fast anställda konsulter och ett stort nätverk av underkonsulter. Vi är måna om våra medarbetare och har därför kollektivavtal med Almega.

Våra kontor finns i Stockholm och Malmö, men vi är verksamma i hela landet.

Vi ingår i Prodicta-koncernen och är ett helägt dotterbolag till Prodicta Holding. I koncernen ingår också Prodicta Förlag som ger ut böcker inom språk och kommunikation.

> Prodicta förlag

Vår affärsidé

Vår affärsidé är enkel: Vi vill erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom skrivande, språkvård, information och kommunikation. Vi ska utföra våra uppdrag med engagemang och omdöme, och våra tjänster ska ge praktisk nytta till kunderna.

Vår värdegrund

Våra värderingar vilar på tre grundpelare:

  • Trovärdighet – kunderna ska få den kvalitet de beställer och förväntar sig. De ska kunna känna förtroende för vår expertis.
  • Engagemang – vi engagerar oss i kundernas situation och anstränger oss det där lilla extra för att ge även det de inte förväntar sig.
  • Respekt – vi står för en respektfull språksyn, vi respekterar olika skribenters olika förutsättningar och talar aldrig om ”rätt” eller ”fel”.

 

Vi är examinerade språkkonsulter

Vi vill att våra kunder alltid ska kunna vara säkra på att våra medarbetare är högt kvalificerade, och att vi levererar hög kvalitet. Därför är alla våra konsulter examinerade språkkonsulter i svenska eller motsvarande. Det innebär att de är utbildade på språkkonsultprogrammet vid Stockholms, Lunds, Göteborgs eller Umeå universitet. Några av oss har motsvarande utbildning på engelska.

Vi har miljöintresse och samhällsengagemang

Vi som arbetar här har ett äkta miljöintresse och samhällsengagemang. Därför beslutade vi att skriva ner våra strävanden i en policy. Där tar vi ställning i frågor som rör miljön, mänskliga rättigheter och diskriminering.

> Vår miljöpolicy

bild-årsredovisning

Årsredovisningar

2014

2013 (pdf)

2012 (pdf)

2011 Förkortat räkenskapsår (pdf)

2010-2011 (pdf)

2009–2010 Förlängt räkenskapsår (pdf)

2008 (pdf)

2007 (pdf)

2006 (pdf)

2005 (pdf)

2004 (pdf)

 

Back to top