Om Språkkonsulterna

Språkkonsulterna ingår i Prodicta-koncernen och är ett helägt dotterbolag till Prodicta Holding. I koncernen ingår också Prodicta Förlag som ger ut böcker inom språk och kommunikation.

> Prodicta förlag

Vår affärsidé

Vår affärsidé är enkel: Vi vill erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom skrivande, språkvård, information och kommunikation. Vi ska utföra våra uppdrag med engagemang och omdöme, och våra tjänster ska ge praktisk nytta till kunderna.

Vår värdegrund

Våra värderingar vila på tre grundpelare:

  • Trovärdighet – kunderna ska få den kvalitet de beställer och förväntar sig. De ska kunna känna förtroende för vår expertis.
  • Engagemang – vi engagerar oss i kundernas situation och anstränger oss det där lilla extra för att ge även det de inte förväntar sig.
  • Respekt – vi står för en respektfull språksyn, vi respekterar olika skribenters olika förutsättningar och talar aldrig om ”rätt” eller ”fel”.

Alla är examinerade språkkonsulter

Vi vill att våra kunder alltid ska kunna vara säkra på att våra medarbetare är högt kvalificerade, och att vi levererar hög kvalitet. Därför är alla våra konsulter examinerade språkkonsulter i svenska eller motsvarande. Det innebär att de är utbildade på språkkonsult- eller språkvetarprogrammet vid Stockholms, Uppsala eller Umeå universitet. Några av oss har motsvarande utbildning på engelska.

Vi har miljöintresse och samhällsengagemang

Vi som arbetar här har alla ett äkta miljöintresse och samhällsengagemang. Därför beslutade vi att skriva ner våra strävanden i en företagspolicy. Där tar vi ställning i frågor som rör miljön, mänskliga rättigheter och diskriminering.

> Vår företagspolicy

bild-årsredovisning

Årsredovisningar

2014

2013 (pdf)

2012 (pdf)

2011 Förkortat räkenskapsår (pdf)

2010-2011 (pdf)

2009-2010 Förlängt räkenskapsår (pdf)

2008 (pdf)

2007 (pdf)

2006 (pdf)

2005 (pdf)

2004 (pdf)

 

Back to top