2016 års hetaste nyord

Snart är året slut och i och med det sammanställer Språkrådet den årliga listan över nyord. Tidningar, tv-rutor och sociala medier brukar kasta sig över den och peka ut och skratta åt de nya konstigheterna, alternativt diskutera nyttan eller allvaret bakom ett nytt ord. Vi på Språkkonsulterna tänkte ge en liten förhandsglimt av ordlistan så att du är väl rustad när den slutliga dyker upp den 27 december.

Om du brukar göra Språkkvisset kanske du redan har hört flera av de nya orden och också tagit reda på deras betydelse. Här är några:

  • Vänhippa och hippsexa är benämningen på modernare och inte lika könsuppdelade fester före ett bröllop. Det innebär att inte enbart kvinnor firar den blivande bruden och inte bara män firar brudgummen.
  • Digital paus är en paus från den digitala världen. Då stänger vi av datorn, plattan, mobilen och sociala medier för att få lite mental vila.
  • Vuxenmålarböcker som behövs eftersom det har blivit väldigt populärt bland vuxna i alla åldrar att färglägga bilder. Fenomenet har exploderat de senaste två åren. Min gissning är att det hänger ihop med att vi behöver en digital paus ibland.
  • Besökshund är en hund som arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap till sjuka. Det finns också hundar som är specialutbildade till vårdhundar eller terapihundar och har mer specialiserade arbetsuppgifter.
  • Kroppsaktivism handlar om att synliggöra och låta andra kroppstyper än den smala passa in i normen.

 

Så bildar vi nyord

Det vanligaste sättet att bilda nya ord i svenskan är att göra sammansättningar. I och med att vi har den möjligheten kan vi lätt konstruera ett nytt ord som är lätt att förstå och hantera eftersom dess byggstenar redan är kända. Om jag vill kan jag, här och nu, bilda sammansättningarna nyordsanalys eller språkbrevsutredning utan att det ställer till förvirring hos mina läsare. Vissa ord kan förstås ha högre abstraktionsgrad och då kan de bli svåra att förstå bara därför. Men principen är ändå enkel.

Lägg också märke till att alla ord i listan ovan är substantiv. Och det är ingen tillfällighet. Det är i särklass den vanligaste ordklassen för nybildning av ord. Förra året bestod 75 procent av orden i nyordslistan av substantiv, under 2014 var det också 75 procent, under 2013 var det 82 procent och så vidare. De övriga orden i listorna är några spridda verb och något enstaka adjektiv. Att någon annan ordklass än substantiv, adjektiv eller verb nästlar sig in i språket är mycket ovanligt. Men det händer – vi har ju precis haft ett intåg av två nya pronomen: hen och en.

Vem bestämmer över nyorden?

Ett vanligt missförstånd när det gäller nyordslistan är att det är Språkrådet som bestämmer över vilka nyord som får ta plats i svenskan. För några år sedan blev det stor uppståndelse när Google krävde att Språkrådet skulle ändra definitionen av ordet ogooglebart i 2012 års nyordslista. Men Språkrådet gör bara en viss värdering av de nya orden och myndighetens uppgift är att registrera och sammanställa dem. De ska alltså upplysa om nya ord som används i språket, inte hitta på eller ens godkänna dem. Det får vi språkanvändare göra själva. Om ett ord används, så finns det.