11 steg till klarspråk – en checklista för begripliga texter

Den 13 oktober varje år är det inter­nationella klar­språks­dagen. Hurra! Det vill vi fira genom att bjuda på en checklista för begripliga texter – klarspråk, helt enkelt.

1. Är innehållet anpassat till mottagarna och syftet?

När du skriver har du en mottagare, någon som ska läsa. Oavsett vem eller vilka det är måste du anpassa innehållet i texten till dem. Vad behöver de veta? Vad har de för förkunskaper? Vad ska de göra med texten?

2. Har du strukturerat innehållet på ett logiskt och ända­måls­enligt sätt?

När du har valt ut ett bra innehåll för dina läsare behöver du strukturera det, så att det hänger ihop och står i rätt ordning ur läsarens perspektiv. Vad är viktigast för din läsare? Skriv det först!

3. Har texten informativa rubriker?

En informativ rubrik speglar innehållet i en text. Huvudrubriken säger något om hela texten, medan underrubrikerna visar läsaren vad ett visst avsnitt har att bjuda på. Undvik intetsägande rubriker som ”Information” – avslöja i stället vad texten handlar om.

4. Finns det uppräkningar som skulle kunna stå i en punkt­lista?

Ibland vill du kanske prata om flera saker – ja, göra en sorts uppräkning. Testa att göra det med en punkt­lista! En punkt­lista gör din text

  • överskådlig
  • tydlig
  • urtjusig..

5. Är det tydligt vem som gör vad?

En tydlig text innehåller ofta aktiva verb, snarare än passiva verb och substantiveringar. Aktiva verb är nämligen mer konkreta och talar om vem som gör vad.

  • Aktivt verb: Språk­konsulterna undersökte attityder till klarspråk.
  • Passivt verb: Attityder till klarspråk undersöktes.
  • Substantivering: En undersökning gjordes om attityder till klarspråk..

6. Tilltalar du dina läsare med du?

Fundera på om det passar med du-tilltal i din text. Tilltal är bra på flera sätt. Det hjälper dig att fokusera på dina läsare. Det hjälper också läsarna att förstå din text och till exempel snabbt uppfatta vad de förväntas göra.

7. Är menings­byggnaden enkel och tydlig?

När du strukturerar en text bör du skriva det viktigaste först. Samma sak gäller på menings­nivå! Du behöver inte inleda en mening med att beskriva hur, när eller varför något händer. Kom i stället direkt till vad som händer – vem gör vad? Sedan kan du berätta varför.

8. Använder du sam­bands­ord?

Se till att textens röda tråd är tydlig för läsaren. Ett sätt kan vara att använda sam­bands­ord som eftersom, därför att, och, men, dock och till exempel.

  • Jag tycker om språk. Jag tycker till exempel om grammatik.
  • Jag tycker om språk, eftersom jag tycker om grammatik..

9. Använder du konkreta ord?

Om din text är väldigt abstrakt riskerar du att tappa läsarna på vägen. Skriv inte vegetation om du menar buskar.

10. Förklarar du facktermer och förkortningar?

Fundera på om du verkligen behöver ha facktermer och förkortningar i din text. Om svaret är ja, se till att du förklarar dem för dina läsare. Räkna inte med att alla känner till sådant som är självklart för dig.

11. Har du läst igenom texten en sista gång?

Läs igenom din text när du är klar, gärna högt. Då är det lättare att upptäcka om något har blivit fel eller inte flyter. Korrekturläs noggrant, och be gärna en kollega läsa texten också.

Nu har du några verktyg som du kommer ganska långt med i ditt skrivande. Vill du veta ännu mer om klarspråk och hur du och dina kollegor kan skriva bättre och tydligare texter? Kontakta oss!