10 tips för bättre webbtexter

Skriv webbtexter som skiljer sig från papperstexter och som fungerar för webbens otåliga användare. Om du lägger lite kraft på att skriva läsvänliga texter för webben stärker du företagets varumärke och framstår som trovärdig och övertygande.

1. Anpassa webbtexten efter kontexten

Dina webbtexter hamnar i en struktur tillsammans med andra texter. Därför behöver du anpassa innehållet efter de andra texterna på webbplatsen. Vilka webbsidor ska du länka till? Viken information behöver du komplettera med?

2. Strukturera ditt innehåll

Ska din webbtext bli en enda sida eller ska du dela upp den på flera sidor? Låt dina slutsatser om läsaren avgöra. Om du tror att läsarna bara är intresserade av vissa delar av webbtexten ska du dela upp den på flera sidor, men om du tror att de vill läsa hela låter du den bli en enda webbsida. Det gör inget om läsaren måste rulla webbsidan. Information som hör ihop ska sitta ihop.

3. Skriv tydliga huvudrubriker

Webbtextens huvudrubrik ska vara informativ och rättvisande. Det är den som omedelbart berättar för besökarna om de har kommit rätt och samtidigt ska den ge en omedelbar uppfattning om innehållet på sidan.

4. Skriv kort

Skriv kort! Det är egentligen en bra regel för alla texter, men för webbtexter är det extra viktigt. Tänk på att dina besökare kanske surfar in på med liten mobil enhet – då har de ingen lust att läsa långa inledningar eller få kuriös bakgrundsinformation.

5. Krångla inte till språket

Använd ett ledigt och korrekt språk i dina webbtexter. Den tiden är förbi då skriftspråket skulle vara något formellt och högtravande. Idag förväntar sig läsaren enkel och okonstlad dialog mellan människor.

6. Placera webbtextens länkar med omsorg

Gödsla inte med länkar i löpande text. För varje länk måste läsaren stanna upp och fatta beslut om att följa eller stanna kvar. Om länkarna är många blir läsningen störd.

7. Formulera länkar med omsorg

Formulera tydliga länkar som visar vad man får om man klickar på dem. Helst ska länken korrelera med rubriken på målsidan. Skriv aldrig klicka här eller läs mer – det ger ingen information.

8. Skriv underrubriker

Underrubriker gör underverk, även i kortare webbtexter. Skriv informativa underrubriker så att de utgör en snitslad bana för läsaren.

9. Gör punktlistor

Punktlistor ger variation och liv åt sidan. Använd därför möjligheten att göra punktlistor eller numrerade listor när du har en uppräkning av något slag i webbtexter.

10. Korrekturläs webbtexter på papper

Korrekturläs webbtexten på papper så att du inte missar något! Skriv ut den och låt gärna någon annan läsa också.

Du kan få massor av bra tips i boken Webbredaktörens skrivhandbok – Klarspråk på nätet av Karin Guldbrand och Helena Englund Hjalmarsson. Kontakta oss om du behöver mer vägledning. Lycka till!