Händer skriver på en laptops tangentbord.

Ett år för lättlästa texter!

Låt 2018 bli ett år för lätt­lästa texter! Vi på Språkkonsulterna har lång er­farenhet av att skriva till mål­grupper med olika läs­hinder, till exempel dyslektiker och andra­språks­talare. Bland våra lätt­läst­kunder finns kommuner, myndigheter, företag och museer. Hör av er, så berättar vi mer om hur vi arbetar om texter till lätt­läst svenska.

Vill ni hellre lära er att själva skriva lätt­läst? Kolla in vår kurs Lättläst för alla!

Se våra kontaktuppgifter

Våra tjänster – urval

Avtal med Statens inköpscentral

Språkgranskning

Vi har avtal med Statens inköps­central om språk­granskning och text­redigering. De flesta myndigheter kan avropa på avtalet. Läs mer om hur vi kan för­bättra era texter, och hjälpa dig att ut­vecklas som skribent!
 › Avropa språkgranskning och textredigering 

Hyr en konsult

Hyr en språkkonsult

Låt någon av våra kvali­ficerade språk­konsulter täcka upp vid sjuk­domar, föräldra­ledigheter, till­fälliga arbets­toppar och vakanser. Vi kan också vara en resurs när ditt företag är i tillväxt­fasen.
› Hyr en språkkonsult

Språklig profil

Språklig profil

Hur kommunicerar dina med­arbetare företagets värde­grund och varu­märke? En språklig profil komplett­erar den grafiska profilen så att språket i före­tagets texter speglar värde­­grunden i kommunikations­­policyn. 
 › Språklig profil  

Skrivtest

Skrivtesta i rekryteringen

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till sista steget i rekryt­eringen. Språkkonsulterna gör skräddar­sydda test så att du kan mäta kandidat­ernas förmåga att skriva och formulera de texter som före­kommer mest på ditt företag.
› Så här fungerar skrivtesterna

Alla våra tjänster

Månadens Språkbrev

Lägg ett bra pussel för din läsare

Är du en av dem som gillar att lägga pussel när du är ledig? Har du tänkt på lik­het­erna med att arbeta med text? Både pussel­bitar och texter kan se helt olika ut, men ändå vara per­fekta på sin unika plats. Och för att få ett bra resul­tat måste du all­tid tänka på kontexten.
› Läs månadens språkbrev!
Prodicta Förlag

Prodicta – böcker om språk och kommunikation

Vårt förlag ger ut böcker om språk och kommunikation som vi vill ska förändra världen. I alla fall din värld.
› Prodicta Förlag

På gång hos Språkkonsulterna

Back to top