Händer skriver på en laptops tangentbord.

Beställ vårens språkkurs!

Det bästa sättet att få tydliga, begripliga och effektiva texter på lång sikt är att utbilda skribenterna. Vilka skriver på din arbetsplats? Låt oss komma och hålla kurs för kommunikatörer, utredare, kundtjänstmedarbetare och andra som tar hand om era ord!

Vi har fräschat upp vår kurssida, för att du lättare ska hitta rätt kurs för dig och dina kollegor. Och om du ändå saknar något så skräddarsyr vi er kurs efter just era behov.

Se våra kurser och föredrag

Våra tjänster – urval

Avtal med Statens inköpscentral

Språkgranskning

Vi har avtal med Statens inköps­central om språk­granskning och text­redigering. De flesta myndigheter kan avropa på avtalet. Läs mer om hur vi kan för­bättra era texter, och hjälpa dig att ut­vecklas som skribent!
 › Avropa språkgranskning och textredigering 

Hyr en konsult

Hyr en språkkonsult

Låt någon av våra kvali­ficerade språk­konsulter täcka upp vid sjuk­domar, föräldra­ledigheter, till­fälliga arbets­toppar och vakanser. Vi kan också vara en resurs när ditt företag är i tillväxt­fasen.
› Hyr en språkkonsult

Språklig profil

Språklig profil

Hur kommunicerar dina med­arbetare företagets värde­grund och varu­märke? En språklig profil komplett­erar den grafiska profilen så att språket i före­tagets texter speglar värde­­grunden i kommunikations­­policyn. 
 › Språklig profil  

Skrivtest

Skrivtesta i rekryteringen

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till sista steget i rekryt­eringen. Språkkonsulterna gör skräddar­sydda test så att du kan mäta kandidat­ernas förmåga att skriva och formulera de texter som före­kommer mest på ditt företag.
› Så här fungerar skrivtesterna

Alla våra tjänster

Månadens Språkbrev

Tre konkreta vinster med klarspråk

Tydlig kommuni­kation sparar tid och pengar, och ger vinster i form av ökat för­troende och bättre relationer. Det är en själv­klarhet för oss som jobbar med klar­språk. I det här Språkbrevet berättar vi om några lyckade sats­ningar som visar vinsterna med klar­språk.
› Läs månadens språkbrev!
Prodicta Förlag

Prodicta – böcker om språk och kommunikation

Vill du lära dig mer om exempelvis textgranskning, webbskrivande eller sociala medier? Vårt förlag ger ut böcker om språk och kommuni­kation som vi vill ska för­ändra världen. I alla fall din värld.
› Prodicta Förlag

På gång hos Språkkonsulterna

Back to top