Händer skriver på en laptops tangentbord.

Beställ en språkkurs!

Det bästa sättet att uppnå tydlig, begriplig och effektiv kommunikation på sikt är att utbilda medarbetarna. Vilka skriver på din arbetsplats? Vilka håller presentationer? Låt oss komma och hålla kurs – för kommunikatörer, utredare, hand­läggare, kund­tjänst­medarbetare eller andra som tar hand om er kommunikation.
 
På vår kurssida kan du lätt hitta rätt kurs för dig och dina kollegor. Och om du ändå saknar något så skräddarsyr vi en kurs efter just era behov.
 
Se våra kurser och föredrag

Våra tjänster – urval

Språkgranskning

Språkgranskning

Vi har avtal med Statens inköps­central om språk­granskning och text­redigering. De flesta myndigheter kan avropa på avtalet. Läs mer om hur vi kan för­bättra era texter, och hjälpa dig att ut­vecklas som skribent!
 › Avropa språkgranskning och textredigering 

Hyr en konsult

Hyr en språkkonsult

Låt någon av våra kvali­ficerade språk­konsulter täcka upp vid sjuk­domar, föräldra­ledigheter, till­fälliga arbets­toppar och vakanser. Vi kan också vara en resurs när ditt företag är i tillväxt­fasen.
› Hyr en språkkonsult

Språklig profil

Språklig profil

Hur kommunicerar dina med­arbetare företagets värde­grund och varu­märke? En språklig profil komplett­erar den grafiska profilen så att språket i före­tagets texter speglar värde­­grunden i kommunikations­­policyn. 
 › Språklig profil  

Skrivtest

Skrivtesta i rekryteringen

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till sista steget i rekryt­eringen. Språkkonsulterna gör skräddar­sydda test så att du kan mäta kandidat­ernas förmåga att skriva och formulera de texter som före­kommer mest på ditt företag.
› Så här fungerar skrivtesterna

Alla våra tjänster

Månadens Språkbrev

Tankstreck eller bindestreck i fotbollsresultat?

Nu är fotbolls‑VM igång i Ryssland. Men vilket streck ska man egentligen använda för att skriva fotbolls­resultat – tankstreck eller bindestreck? Det får du veta i Språkbrevet för juni.
› Läs månadens språkbrev!
Prodicta Förlag

Prodicta – böcker om språk och kommunikation

Vill du lära dig mer om exempelvis textgranskning, webbskrivande eller sociala medier? Vårt förlag ger ut böcker om språk och kommuni­kation som vi vill ska för­ändra världen. I alla fall din värld.
› Prodicta Förlag

På gång hos Språkkonsulterna

Back to top