Språkkonsulterna

kundtjänst

Effektiv kommunikation i kundtjänsten

Kundtjänsten är företagets viktigaste ambassadör och ansikte utåt. Med rätt verktyg och kunskap hos medarbetarna kan antalet returfrågor minska rejält och kundnöjdheten öka.

Vårt kundtjänstpaket är en helhetslösning för att skapa effektiv kommunikation i kundtjänster och andra verksamheter med intensiv kundkontakt.
Kontakta oss

Våra tjänster – urval

Avtal med Statens inköpscentral

Språkgranskning och textredigering

Vi har avtal med Statens inköps­central om språk­granskning och text­redigering. De flesta myndigheter kan avropa på avtalet. Läs mer om hur vi kan för­bättra era texter, och hjälpa dig att ut­vecklas som skribent!
 › Avropa språkgranskning och textredigering 

Hyr en konsult

Hyr en språkkonsult

Låt någon av våra kvali­ficerade språk­konsulter täcka upp vid sjuk­domar, föräldra­ledigheter, till­fälliga arbets­toppar och vakanser. Vi kan också vara en resurs när ditt företag är i tillväxt­fasen.
› Hyr en språkkonsult

Språklig profil

Språklig profil

Hur kommunicerar dina med­arbetare företagets värde­grund och varu­märke? En språklig profil komplett­erar den grafiska profilen så att språket i före­tagets texter speglar värde­­grunden i kommunikations­­policyn. 
 › Språklig profil  

Skrivtest

Skrivtesta i rekryteringen

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till sista steget i rekryt­eringen. Språkkonsulterna gör skräddar­sydda test så att du kan mäta kandidat­ernas förmåga att skriva och formulera de texter som före­kommer mest på ditt företag.
› Så här fungerar skrivtesterna

Alla våra tjänster

Månadens Språkbrev

Nya GDPR kräver ett tydligt språk. Så här fixar du organ­is­ationens texter!

I texten som beskriver förutsättningarna för nya data­s­kydds­­förordningen, GDPR, står det att informationen om hur du hanterar kundernas person­uppgifter ska vara "kort­fattad, lätt­åtkomlig och lätt­begriplig samt utformad på ett tydligt och enkelt språk ..." Är din organisation redo för den nya lagen?
Läs månadens språkbrev
Prodicta Förlag

Prodicta – böcker om språk och kommunikation

Vårt förlag ger ut böcker om språk och kommunikation som vi vill ska förändra världen. I alla fall din värld.
› Prodicta Förlag

På gång hos Språkkonsulterna

Back to top