Om Språkkonsulterna

Språkkonsulterna är en byrå av experter inom skriftlig och muntlig kommu­nikation – särskilt utbildade i att anpassa språket till den tänkta målgruppen. Vi håller kurser, föreläser, ger råd samt skriver, granskar och bearbetar texter. Dessutom kan vi ta fram riktlinjer och långsiktiga strategier för organisationers språk och kommunikation.

Våra tjänster

Företaget grundades 2003 och är i dag den största byrån i sitt slag. Vi har för närvarande åtta anställda konsulter och ett stort nätverk av underkonsulter. Vi är måna om våra medarbetare och har därför kollektivavtal med Almega.

Våra kontor finns i Stockholm och Malmö, men vi är verksamma i hela landet.

Vi ingår i Prodicta-koncernen och är ett helägt dotterbolag till Prodicta Holding. I koncernen ingår också Prodicta Förlag som ger ut böcker inom språk och kommunikation.

Prodicta förlag

Vi är examinerade språkkonsulter eller motsvarande

Vi vill att våra kunder alltid ska kunna vara säkra på att våra medarbetare är kvalificerade och att vi levererar hög kvalitet. Därför är alla våra konsulter examinerade språkkonsulter i svenska eller motsvarande. Att vara examinerad språkkonsult innebär att man är utbildad på språkkonsultprogrammet vid Stockholms, Lunds, Göteborgs eller Umeå universitet.

Våra medarbetare

Vår affärsidé

Vår affärsidé är enkel: Vi vill erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom skrivande, språkvård, information och kommunikation. Vi ska utföra våra uppdrag med engagemang och omdöme, och våra tjänster ska ge praktisk nytta till kunderna.

Vår värdegrund

Våra värderingar vilar på tre grundpelare:

  • Trovärdighet – kunderna ska få den kvalitet de beställer och förväntar sig. De ska kunna känna förtroende för vår expertis.
  • Engagemang – vi engagerar oss i kundernas situation och anstränger oss det där lilla extra för att ge även det de inte förväntar sig.
  • Respekt – vi står för en respektfull språksyn, vi respekterar olika skribenters olika förutsättningar och talar aldrig om ”rätt” eller ”fel”.
    .

Vi vill förändra världen

På Språkkonsulterna brinner vi för att göra världen begriplig. Samtidigt bidrar vi i arbetet med att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, på de sätt vi kan.

Vårt hållbarhetsarbete för att uppnå de globala målen

Back to top