Språkkonsulterna

prastkragar

Sprid vårljus över företagets språk

Nu blir dagarna längre och ljusare. Många företag och myndigheter utnyttjar den extra energin till att förbättra språket och texterna: Ta fram en språklig identitet, utbilda skribenter eller skriv nya texter till webbplatsen. Kontakta oss så får du professionell rådgivning och hjälp i de delar du behöver. Kontakta oss
 

Våra tjänster - urval

Hyr en konsult

Hyr en språkkonsult

Låt någon av våra kvalificerade språkkonsulter täcka upp för föräldraledigheter, sjukdom, tillfälliga arbetstoppar och vakanser. Vi kan också vara en resurs när ditt företag är i tillväxtfasen.
 › Hyr en språkkonsult 
Skrivtest

Skrivtest inför rekryteringen

Testa dina kandidater i ett skrivtest innan du går vidare till sista steget i rekryteringen. Språkkonsulterna gör skräddarsydda test så att du kan mäta kandidaternas förmåga att skriva och formulera de texter som förekommer mest på ditt företag.
› Skrivtest 

Språklig profil

Språklig profil

Hur kommunicerar dina medarbetare företagets värdegrund och varumärke? En språklig profil kompletterar den grafiska profilen så att språket i företagets texter speglar värde­grunden  i kommunikations­policyn. 
 › Språklig profil  

Lättläst för alla

Lättläst för alla

Lättläst för alla är tydligt formulerade texter som hjälper läsaren över språkliga trösklar, men som utgår ifrån att läsaren i övrigt är normalbegåvad. Lättläst för alla lämpar sig för breda, viktiga texter som ska förstås av många.
› Lättläst för alla 

Alla våra tjänster

Månadens Språkbrev

Dua, nia och via

Ditt tilltal till läsarna påverkar mer än du kanske tror. Dessutom spelar det stor roll hur du omtalar dig själv. Månadens språkbrev handlar om olika val du kan ställas inför när du skriver ...
Läs månadens språkbrev
Prodicta Förlag

Prodicta - böcker om språk och kommunikation

Vårt förlag ger ut böcker om språk och kommunikation som vi vill ska förändra världen. I alla fall din värld.
› Prodicta Förlag

SK_Hemsida_Sprakpodd_liten_v1 › Lyssna på Språkpodden
(Öppnas i nytt fönster)

På gång hos Språkkonsulterna

2 juni: Seminarium – Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikationAtt kommunicera med människor från alla delar av världen innebär utmaningar på flera sätt. Välkommen till en eftermiddag när du har chansen att lära dig mer om interkulturell kommunikation. På seminariet lär vi ut ett enkelt språk och diskuterar bemötande och traditioner som bidrar till att forma vår kommunikation. Vi diskuterar också ordval, innehållsurval och perspektiv.

Under seminariet kommer vi att ta upp och samtala kring följande frågor:
• Hur förhåller vi oss till vår egen och andras språkliga kultur?
• Hur påverkar våra förhållningssätt den muntliga och skriftliga kommunikationen?
• Vad kan gå fel i kommunikationen?
• Universella koder, finns de?
• Finns det typiskt svenska och typiskt icke-svenska sätt att kommunicera på?
• Avkoda den du ska kommunicera med – mottagaranalys
• Skriftlig kommunikation i ett mångkulturellt perspektiv – hjälpare och stjälpare

Seminariet vänder sig i första hand till dig inom offentlig sektor som möter, samarbetar och kommunicerar med människor med olika kulturell och språklig bakgrund, och som vill öka din medvetenhet om hur du och andra kommunicerar.

Tid: Torsdag 2 juni, klockan 13.30-16.00
Plats: Möteskontoret på Sankt Eriksgatan 9, Stockholm
Pris: 1 875 kronor. Moms tillkommer.

Interkulturell kommunikation

28 sep: Heldagskurs Inkluderande språk

ansikten_tv640x452Välkommen till en heldag då du har chansen att lära dig att skriva inkluderande. Vi pratar om hur invanda normer och fördomar påverkar vårt språk, och språket påverkar våra normer och fördomar. Och vi diskuterar ordval, innehållsurval och perspektiv.

Kursen vänder sig till skribenter, kommunikatörer och andra som kommunicerar med breda målgrupper.

 

Tid: Onsdag 28 september, klockan 9–16.
Plats: Stockholm, lokal bestäms senare.
Pris: 4 500 kronor. Moms tillkommer.

 

Heldagskurs – Inkluderande språk

29 sep: Professionell dialog i sociala medier

PratbubblorVälkommen till en heldagskurs i att skriva och kommunicera på olika sociala medier. Vi analyserar behovet, olika syfte och mottagare och lär oss vilken typ av inlägg som genererar störst intresse för läsarna. En skrivkurs som vänder sig till dig som bloggar professionellt eller skriver på Facebook, Wikipedia, Twitter, Linkedin för ett företag eller som affärsidé.

Tid: Torsdag 29 september, klockan 9–16.
Plats: Stockholm, lokal bestäms senare.
Pris: 4 500 kronor. Moms tillkommer.

Professionell dialog i sociala medier

Hela kalendariet
Back to top